Дінтану» пәні бойынша емтихан сүрақтарының тізімі

1. Дiнтанудың анықтамасы. Пәннің әдiстері және қағидаттары.

2. Дiннiң анықтамасы. Дiннiң құрылымы.

3. Дiн зерттеуiнде теологиялық және зайырлы тәсiлдер.

4. Дүниетаным ұғымы. Дүниетанмның тарихи түрлерi.

5. Мифологиялық дүниетаным: ерекше белгiлерi.

6. Мифология және дiн. Дiни дүниетанымның ерекшелiгi.

7. Дiн және философия: дүниетаным түрлері.

8. Дiнтану дiннiң табиғаты мен дамуы туралы ғылым.

9. Дiннiң негiзгi анықтамалары: Тайлор, Дюркгейм, Леви Брюлль.

10. «Дiни адам» ұғымы (Э.Тайлор). Адамның осы және басқа ғылымдар анықтамаларымен қатынасы.

11. Дiннiң мәндi сипаттамалары. Дiн анықтамасы: теологиялық және зайырлы.

12. Дiн зерттеуiнде: теологиялық және зайырлы тәсiлдер.

13. Дiн анықтамасы және негiзгi тұжырымдамасы: теологиялық, әлеуметтік, психологиялық, биологиялық және т.б.

14. Дiн алғышарты, гносеологиялық, психологиялық, әлеуметтiк негiздері.

15. Дiннiң құрылымы: дiни сана, дiни наным, дiни қызмет, дiни қарым-қатынастар, дiни ұйым.

16. Дiннiң қоғамдағы рөлi және функциясы.

17. Дiннiң мәні және пайда болуының негiзгi факторлары.

18. Дiни ұйымдардың негiзгi түрлері.

19. Дiни табынушылық (сенім).

20. Дiни сананың ерекшелiгі.

21. Дiннiң шығу мәселесi.

22. Дiннiң функциясы.

23. Дiндердiң жiктеуi.

24. Ежелгi халықтардың дiни нанымдарының қалыптастыуы. Құдай туралы ойы және құдай.

25. Адамның санасындғы имманенттік және трансценденттік.

26. Дінтану ғылымының негiзгi әдiстері және қағидаттары.

27. Ұждан бостандығының қағидаты және толеранттық.

28. З.Фрейд шығармасы «Тотем және табу».

29. Дiни компаративизм әдiсi. М.Мюллердің шығармасы «Дiн туралы ғылымға кіріспе».30. Дiнiнiң ежелгі түрлері және олардың ара қатынасы. Дiннiң ежелгі түрлері туралы әдебиет.

31. Дiн әлеуметтiк құбылыс. Дiннiң құрылымы.

32. Дәннің тарихи түрлері. Дiни дифференциация мәселесi. Рулық, этникалық және әлемдiк дiндер: қатынастары.

33. Этноұлттық діндер: жалпы сипаттама. Үндi дiнi. Ведалар.

34. Индуизм және оның бiр түрi.

35. Джайнизм: ілімі және қағидаттары.

36. Сикхизм және оның ерекшелiгi. Сикхизм және джайнизм.

37. Парсизм және оның бағыттары. Парсизм және зороастризм.

38. Ф.Ницшенің шығармасы «Заратустра осылай дейді».

39. «Авеста» және зороастризмның сакрал мәтiндерi.

40. Парсизм. Парсизмның дамуы.

41. Қытай және жапон діндерінің ерекшелігі.

42. Конфуцийшылдық, шығуы және дiни кiтаптары. Конфуцийшылдықтың негiзгi санаттары.

43. Жаңа конфуцийшылдық және оның ерекшелiгi. Қазiргi әлемдегі конфуцийшылдық.

44. Даосизм және оның «Дао-дэ» кiтабы. Даосизм және конфуцийшылдық.

45. Синтоизм: жапон дiні және оның дамуы.

46. Қазiргi синтоизм.

47. Рулық және иудаизмның мәнi. Аврамийстік діндердің ұғымы және кезеңдері.

48. Иудаизм дiннің iлiмi және қасиеттi кiтаптары.

49. Тора. Монотеизм және болмыс қағидалары. «Екклесиаст» кiтабында өмір және оның мәні туралы мәселе.50. Иудаизмның даму, сенімдері, негiзгi бағыттары. Иудаизм қазiргi әлемде.

51. Әлемдiк дiндер және олардың ерекшелiгі.

52. Буддизм: шығуы, ілімі, ерекшелiгi. Буддизмның негiздеушiсi.

53. Буддизмның құрылымы, сакрал мәтiндерi және сипаттамасы.

54. Дхаммапада және адамгершiлiктiк туралы буддизм ілімі.

55. Буддизм бағыттары: Хинаяна, Махаяна, тантризм.

56. Буддизмның негiзгi санаттары: нирвана, сангха, архаттық.

57. Буддаға табыну. Буддизмде қажылық.

58. Буддизмның дамуы. Буддизм қазiргi әлемде.

59. Христиандық діннің шығуы, әлеуметтiк және идеялық бастамасы. Иудаизм және христиандық.

60. Христиандық дiн iлiмi. Жаңа өсиет. Болмыс және әлеуметтiк қағидалар.

61. Христиан шiркеулерiнің қалыптасуы.

62. Христиан табыну элементтері: крест, құпия, мерекелер.

63. Христиан бағыттары. Православие.

64. Католицизм және оның ерекшелiгi.

65. Протестантизм және оның негiзгi бағыттары. Протестантизм: әлеуметтiк бағыттары.

66. Христиан сектанттығы.

67. Христиандық дамуы. Христиандық және қазiргi заман. Экуменизм.

68. Мұсылмандық шығуы: әлеуметтiк және идеялық негіздері.

69. Ислам дiннің iлiмi. Мұхаммед тұлғаның рөлі.

70. Исламның әлеуметтiк құндылықтар жүйесі. Ислам ұйымы және культы.

71. Исламның сакрал кiтаптары. Құран.

72. Исламның дамуы. Орта ғасырдағы ислам. Қазiргi әлемдегі ислам.

73. Қазiргi дәстүрлi емес сенімдер және олардың жiктеуі.

74. Дiн және қазiргi заман. Толеранттық мәселесi.

75. Дiнде қажылық феноменi.

76. Этникалық дiндердің негізгі қажылық орталықтары.

77. Христиандықта негiзгi қажылық орталықтары.

78. Исламда негiзгi қажылық орталықтары

79. Сопылық.

80. Қазақстанда ислам діні.

81. Дiндер типологиясы мәселе ретінде және оны шешу тәсiлдерi.

82. Дiннiң элементарлы түрлері: анимизм, фетишизм, тотемизм.

83. Дiннiң элементарлы түрлерi: сиқыршылық, шамандық.

84. Зороастризм: шығуы, ілімі, қазiргi жағдайы.

85. Зороастризм: теология және космогония.

86. Зороастризм: әдеп және эсхатология.

87. Даосизм: шығуы және ілімі. Дао Дэ Цзин. Даосизмның негiзгi идеялары.

88. Даосизм: цзин және дiни тәжiрибесі.

89. Конфуцийшылдық.

90. Индуизм: ведалық және брахмандық кезеңдер.

91. Индуизм: қазiргi кезеңде.

92. Буддизм: шығуы, бастапқы ілімі, сакрал әдебиеттерi.

93. Буддизм: негiзгi бағыттары.

94. Иудаизм: шығуы және тарихы.

95. Иудаизм: қасиеттi кітаптар.

96. Иудаизм: Талмуд және Каббала.

97. Иудаизм: ілімі.

98. Ислам: шығу негізі.

99. Ислам: тақуа халифтардың дәуiрi.

100.Ислам: құран және сүннет.

101. Ислам: дiн iлiмiнiң негiзі және мазмұны.

102. Ислам: дiннiң бес негізі, джихад.

103. Ислам: шариғат және сопылық.

104. Христиандық: шығуы, қысқаша тарихы.

105. Христиандық: Қасиеттi Жазулар және Қасиеттi мұралар .

106. Христиандық: негiзгi догматтар.

107. Христиандық: негiзгi конфессиялар.

108. Христиандық: шiркеу туралы ұғым; иерархия.

109. Христиандық: культі.

110. Қазiргi дәстүрлi емес сенімдар: ерекшелiгі және жiктеуі.

111. «Тоталитарлы секталар», «деструкциялық сенімдер» ұғымдары.

112. «Дәстүрлi емес сенім» үғымы («неорелигия», «жаңа ғасырдың дiнi», «жаңа дiни қозғалыстар»).

113. Қазiргi деструкциялық дiни сенімдер.

114. Секуляризация ұғымы. Еркiн ойлау және оның түрлерi.

115. Қазақстанда дiн және саясат. Поликонфессиялық мәселе.

116. Қазақстанда дiннің дамуының тарихы және қазiргi жағдайы.

117. Қазақстан Республикасының ата заңында ұждан бостандығы және дiн туралы.

118. Дiн сұрақтарына арналған ҚР заңдары.

119.Дiнсіздік және ССРОға атеизм - ТМД - Қазақстан. Дiнсiздiк және атеизм.


6925200681060562.html
6925250861313622.html
    PR.RU™