Вирівнюватись по правому краю.

Під абзацом у Word розуміють частину документа, після якої поміщається маркер абзацу. При введенні тексту абзац завжди закінчується натисканням клавіші Enter. Вирівнювання абзаців задається значенням у рядку Выравнивание. Даний абзац буде вирівнюватись по ширині.

· встановлення відступів

Значення у рядку Отступдозволяє встановити відступи зліва і справа рядків виділеного абзацу, а також, окремий відступпершого


рядка абзацу. Для встановлення відступів можна використовувати горизонтальну лінійку, перетягуючи відповідні маркери.

Значення у рядку Отступдозволяє встановити відступи зліва і справа рядків виділеного абзацу, а також, окремий відступпершого рядка абзацу. Для

встановлення відступів можна використовувати
горизонтальну маркери. лінійку, перетягуючи відповідні

Значення у рядку Отступдозволяє встановити відступи зліва і справа рядків виділеного абзацу, а також, окремий виступпершого рядка абзацу. Для встановлення відступів можна використовувати горизонтальну лінійку, перетягуючи відповідні маркери.

· встановлення відступів між рядками і абзацами

Відстань між рядками встановлює опція Междустрочный, а між абзацами – значення у рядку Интервал. У даному абзаці встановлено одинарныйінтервал між рядками.

Відстань між рядками встановлює опція Междустрочный, а між абзацами – значення у рядку Интервал. У даному абзаці встановлено полуторныйінтервал між рядками.

Відстань між рядками встановлює опція Междустрочный, а між абзацами – значення у рядку Интервал. У даному абзаці встановлено двойнойінтервал між рядками.

3. Створіть нумерований і маркований списки студентів своєї групи.


4. Створіть багаторівневий список на одну з тем: 1) пори року;

2) овочі і фрукти; 3) дерева і рослини.

5. За допомогою команди Разрывыгрупи Параметры страницывкладки Разметка страницыперейдіть на нову сторінку для виконання завдання 2.

6. Наберіть текст під заголовком Завдання 2. Розбийте текст на колонки. Початок тексту оформіть за допомогою буквиці.

Завдання 2

Колонки

У програмі Word існує можливість набору тексту в декілька колонок, які розміщуються під великим заголовком. Такий спосіб верстки використовується в журналах і газетах.

Для створення подібного документу необхідно після оформлення заголовка виділити текст, який потрібно розбити на колонки, і викликати на вкладці Разметка страницыу групі Параметры страницыкоманду Колонки.

У діалоговому вікні, що при цьому відкриється, задається кількість колонок, їх ширина, відстань між ними і роздільник, опція Применить к выделенному тексту.

Результати виконання завдання 2

У
Колонки


програмі Word існує можливість набору тексту в декілька колонок, які розміщуються під великим заголовком. Такий спосіб верстки використовується вД
журналах і газетах.

ля створення подібного документу необхідно після оформлення заголовка виділити текст, який потрібно


розбити на колонки, і викликати на вкладці Разметка страницыу групі Параметры страницыкоманду Колонки.

У діалоговому вікні, що при цьому відкриється, задається кількість колонок, їх ширина, відстань між ними і роздільник, опція Применить к выделенному тексту.


7. Створіть експрес-блок і автотекст для

1) назви університету;

2) назви факультету;

3) назви спеціальності.


8. Проставте номери сторінок в документі.

9. Додайте до сторінок в документі верхній колонтитул, в якому розмістіть повне ім’я файлу і нижній колонтитул: “НУВГП, факультет ПМіКІС” або “Програмне забезпечення ЕОМ”.

10. Задайте особливий колонтитул для першої сторінки (вказати своє прізвище, ініціали, номер групи).

11. Збережіть документ.

Контрольні запитання:

1) Які види форматування розрізняють?

2) Які можливості надають команди групи Шрифтвкладки

Главная?

3) Які види вирівнювання тексту існують?

4) Що включає форматування сторінки?

5) Які списки можна створити?

6) Чи можна списки сортувати?

7) Як поділити текст на колонки?

8) Що таке буквиця?

9) Як створити і використати автотекст?

10) Яка інформація розміщується в колонтитулах?

11) Як задати особливий колонтитул для першої сторінки?

12) Для чого використовується об’єкт поле?

Лабораторна робота №2

Тема: Microsoft Word. Стилі та шаблони.

Завдання до виконання:

1. Відкрийте програму Microsoft Word.

2. Наберіть декілька абзаців довільного тексту, наприклад назву лабораторної роботи, тему, мету Наберіть своє прізвище, ім’я, по батькові. Відформатуйте їх, вибравши відповідні стилі із бібліотеки стилів.

3. Збережіть документ.

4. Використовуючи шаблон для резюме, створіть своє резюме. Збережіть документ.

5. Створіть стандартний, сучасний, вишуканий лист (один із вказаних). Збережіть документ.


6. Створіть користувацький шаблон для документів формату А5, задавши шрифт 11, вирівнювання тексту по ширині, абзац 5 мм, поля: праве, ліве, верхнє – 17 мм, нижнє – 20 мм, нумерацію сторінок – по центру нижнього поля. Збережіть шаблон.

7. Створіть користувацький шаблон титульної сторінки реферату.

8. Ознайомтесь із заданими стилями Microsoft Word.

Використайте їх для форматування тексту.

9. В області завдань відобразіть область Стили.

10. Створіть стиль S1, задавши розмір шрифту 16, окреслення

Полужирный, довільний колір, опцію Обновлять автоматически.

11. Відформатуйте за допомогою даного стилю текст, набраний під час виконання пункту 2.

12. Змініть колір останнього абзацу. Як відображаються зміни в тексті, відформатованому даним стилем?

13. Змініть даний стиль, відключивши опцію Обновлять автоматически. Яка дія цієї опції?

14. Створіть стиль SПрізвище, задавши довільне форматування.

15. За допомогою Організатора стилів збережіть створені стилі у своєму користувацькому шаблоні.

16. Збережіть результати роботи.

Контрольні запитання:

1) Як відобразити на екрані область Стили?

2) Для чого використовуються стилі?

3) Як створити користувацький стилі?

4) Які види стилів існують?

5) Що таке зв’язаний стиль?

6) Як використовується опція Обновлять автоматически?

7) Як зберегти стиль у бібліотеці стилів?

8) Який шаблон використовується при створенні нових документів Microsoft Word?

9) Яку розширення мають файли шаблонів?

10) Як створити документ по певному шаблону?

11) Як створити користувацький шаблон?

12) Де зберігаються користувацькі шаблони?

13) Як викликати Організатор стилів?

14) Для чого використовується Організатор стилів?


Тема: Microsoft Word. Створення формул.

Завдання до виконання:

1. Відкрийте програму Microsoft Word.

2. Наберіть формули відповідно до завдання:

Завдання

a
n 2

1) S = å i

i =1ai + 2


æ 2.3


3.6ö


æ b11


L b1nö


2) A = çç5.7


6.8÷÷ ; B = çç b


b ÷÷


è ø è 21 L

ì p


2nø


í
3)f ( x) = ïsin2 ,


х > 0


ïîcosp ,


х £ 0


4) B = (b1, b2,K, bm), a Î A , b Ï A

5) D = 3 d 2


f ® max


6) 2n


éì f (x)³ 0,

êí

êîg(x) < 0,

f (x) > g(x) Û êìg(x)³ 0,

êí

êëî f (x) > (g(x))2n , n Î N.


7) log


æ

ç log


x 2 -


2x ö

ø
÷ < 0.


1 ç 8

2 è


x - 3 ÷


3. Наберіть формули відповідно до завдання, запропонованого викладачем.

4. Збережіть результати роботи.

Контрольні запитання:

1) Як створюється формула?

2) Що таке математичні символи?

3) Що таке математичні структури?

4) Чи можна за допомогою формул виконувати обчислення?


Тема: Microsoft Word. Робота з таблицями. Проведення найпростіших розрахунків.

Завдання до виконання:

1. Відкрийте програму Microsoft Word.

2. Побудуйте таблицю з методичних вказівок 044-112 – розділ 1

відповідно до варіанту.

3. Введіть дані.

4. Задайте форматування тексту і таблиці.

5. Виконайте розрахунки.

Приклад завдання:

Облік книг бібліотеки

Автор Назва книги Кількість Ціна
Абонемент Читальний зал
1.
2.
Всього: ? ?

6. Збережіть результати роботи.

Контрольні запитання:

1) Які є способи створення таблиць?

2) Як об’єднати клітинки в одну?

3) Як задати форматування таблиці?

4) Як вирівнюється текст в таблиці?

5) Яким чином визначається адреса клітинки?

6) Як виконуються розрахунки у таблицях?

7) Які функції можна використовувати у формулах?

8) Які службові слова можна використовувати у якості аргументів формул?

9) Як оновити результати обчислень після зміни даних у таблиці?


Лабораторна робота №5

Тема: Microsoft Word. Робота з графічними об’єктами.

Завдання до виконання:

1. Відкрийте програму Microsoft Word.

2. Завдання 1.Створіть свою візитку необхідних розмірів. Задайте фон і межі для візитки. Розмістіть на ній малюнок з колекції малюнків Microsoft Office. Для тексту задайте відповідне форматування.

3. Завдання 2.Намалюйте блок-схему алгоритму розв’язку квадратного рівняння, використавши для цього елементи блок-схем і сполучні лінії з меню Автофігури.

4. Завдання 3.Створіть колаж з геометричних фігур: коло, овал, прямокутник, квадрат, лінії, стрілки. Задайте для кожної фігури колір і тип заливки і межі. Застосуйте об’ємні ефекти або тінь до прямокутників чи кіл.

5. Додайте до малюнка автофігури, наприклад, 8-кутну зірку чи фігурну стрілку. За допомогою відповідних маркерів змініть розміри об’єктів, форму, здійсніть поворот фігури.

6. Підпишіть малюнок. Усі об’єкти згрупуйте в одне ціле.

7. Завдання 4.За допомогою об’єктів WordArt створіть заголовок для запрошення чи привітання. Задайте назву шрифту, розмір, окреслення. Виділіть об’єкт WordArt. Використовуючи кнопки панелі WordArt, по бажанню змініть форму, вирівнювання, розташування в тексті, міжзнаковий інтервал, колір.

8. Завдання 5.За допомогою об’єктів SmartArt створіть організаційну діаграму УніверситетÞ ФакультетиÞ СпеціальностіÞ Групи.

9. Збережіть результати роботи.

Контрольні запитання:

1) Які графічні об’єкти використовуються в документах Word?

2) Для чого використовуються об’єкти WordArt?

3) Як переглянути колекцію малюнків програми Word?

4) Яким чином можна використовувати діаграми у документі?

5) Для чого використовується полотно?

6) Як задати тінь і об’єм для фігури?


7) Які дії можна виконати над фігурами?

8) Як фігури малюнка згрупувати в один об’єкт?

9) Який результат виконання команди Назначить фигурой по умолчанию?

10) Які є види автофігур?

11) Які маркери може мати автофігура? Для чого вони використовуються?

12) Що таке об’єкт SmartArt?

Лабораторна робота №6

Тема: Microsoft Excel. Побудова найпростіших електронних таблиць. Використанням стандартних математичних функцій.

Завдання до виконання:

1. Відкрийте програму Microsoft Excel.

2. Побудуйте таблиці відповідно до варіанту, використовуючи методичні вказівки 044-112:

а) Таблиця №1– Розділ 1, ст. 3. Найпростіші електронні таблиці;

б) Таблиця №2– Розділ 2. а) таблиці з математичними функціями; cтор.8.

3. Оформіть таблиці (задайте заголовки, шрифт, колір і розмір шрифту, тип, колір і товщину меж, заливку).

4. Введіть дані (до Таблиці №2не менше 10 записів). Додаткові дані, які задані в умові, розміщуйте поза таблицями з поясненнями.

5. Відсортуйте дані Таблиці №2по вибраному полю.

6. Виконайте розрахунки.

7. Результати роботи збережіть на окремих листах однієї книги.

Контрольні запитання:

1) Яка структура електронної книги?

2) Як задається адреса клітинки?

3) Які є адреси клітинок?

4) Які формати даних існують?

5) Як вводиться формула в клітинку таблиці?

6) Які є категорії стандартних функцій?


Лабораторна робота №7

Тема: Microsoft Excel. Побудова електронних таблиць з використанням статистичних і логічних функцій.

Завдання до виконання:

1. Відкрийте програму Microsoft Excel.

2. Побудуйте таблиці, використовуючи методичні вказівки

044-112, відповідно до варіанту:

а) Таблиця №3– Розділ 2, б) таблиці зі статистичними функціями; cтор. 14;

б) Таблиця №4– Розділ 2, в) таблиці з логічними функціями; cтор. 19.

3. Оформіть таблиці (задайте заголовки, шрифт, колір і розмір шрифту, тип, колір і товщину меж, заливку).

4. Введіть дані.

5. Виконайте розрахунки.

6. Для Таблиці №3виведіть мінімальне, максимальне і середнє значення відповідно до умов, використовуючи статистичні функції.

7. Результати роботи збережіть на окремих листах однієї книги.

Контрольні запитання:

1) Які функції відносяться до статистичних?

2) Який синтаксис функції EСЛИ?

3) Які функції називаються вкладеними?

4) Як виконується перерахунок формул у таблицях?

Лабораторна робота №8

Тема: Microsoft Excel. Побудова і корегування діаграм різного типу. Побудова графіка функцій.

Завдання до виконання:

1. Відкрийте програму Microsoft Excel.

2. Побудуйте діаграми до створених таблиць: а) до Таблиці №1– кругову;

б) до Таблиці №2– точкову, що відображає графік функції від однієї змінної. Попередньо відсортуйте таблицю по стовпцю, що містить значення аргументу;


в) до Таблиці №3– гістограму,

г) до Таблиці №4– циліндричну діаграму або за власним вибором.

Діапазон даних для побудови виберіть самостійно. Діаграми розміщуйте на поточній сторінці або на окремому листку. В процесі побудови задайте параметри діаграми: заголовок, підписи осей, легенду.

3. Побудуйте графік функції:

Варіанти завдань:

№1. №2.


ì
ï- cos2

ï

ï


(x - p ),

p


p

x < ; 4


ìx 5,4 - x ,

ï

ï 2


x < 2;


y = í


x + 1 ,


£ x £ 10;


y = íarctg x ,


2 £ x £ 8;


ï

ï 1

î
ï x - 1 ,


10 < x.


ï g x - 7,8 ,

ïl
î


8 < x.


x = [−5; 15], ℎ = 0,5 x = [−5; 15], ℎ = 0,5

№3. №4.


ì 1,4+ x

ï-ln x ,

ï


x > 10;


ì- 3 x ,

ï


x £ -5;


ï 2 ï


4


y = íx


- 0,75,


0 < x £ 10;


y = íctg ,

x + 5


- 5 < x < 5;


ï 3 2

ïcos x

ïî


- sin 3


x2,


x £ 0.


ï

î
ïln x ,


5 £ x.


x = [−10; 20], ℎ = 0,5 x = [−15; 15], ℎ = 0,5

№5. №6.

ì x + p


ï- arctg x2 + 1 ,


- 10 < x £ 1;


ìe- x ,


1 £ x;


ïï 3

y = íln x ,

ï


1 < x < 10;


ïï

y = ílg

ï


1 + x2,


- 1< x < 1;


ïe-x

ï


10 ,


x £ -10,


10 £ x.


ïarctg x,


x £ -1.


x = [−20; 20], ℎ = 1 x = [−5; 5], ℎ = 0,2


ìxe- e-x ,


0 £ x £ 10;


ì3x2+ 2,7,

ï


p £ x;


í
ï

y = ílg x2,


x < 0;


y = ï


p - x ,


- 10 < x < p ;


ï 2

ïîsin x,


x > 10.


ï × x,

e
ï


x £ -10.


x = [−10; 20], ℎ = 1 x = [−20; 20], ℎ = 1

№9. №10.

ì


ïlnx ,

ï


x £ -10;


x ³ 10;


ìsin 2 x,


x £ -10;


íc
y = ï tg

ï


x - 1,

e


- 10 < x £ 0;


ïï

y = í

ï


x + 1 ,


-10 < x £ 10;


ï 1 ïîx - lg x,


10 < x.


ïî x + 1 ,


0 < x < 10.


x = [−20; 20], ℎ = 1 x = [−20; 20], ℎ = 1

№11. №12.


ì - x


ìsinx


ïe ,

ï e


1 £ x < 2;


ï x ,

ï


x > 2;


y = íx 10 + 1,


2 £ x £ 5;


y = íx + ln x ,


x < -2;


ï 1

ï , x < 1;


x > 5.


ï

ï , - 2 £ x £ 2.


î x - 1


ïî x - 3


x = [−5; 10], ℎ = 0,2 x = [−5; 5], ℎ = 0,2

№13. №14.


ì p ì

ï


p

x + ,


x < -3;


ïlg - x ,

ï


x < -5;

ï 2

ï


ï æ x ö


ï æ x ö


y = ícosç ÷,


x > 2;


y = ícosç÷,


- 3 £ x £ 3;


ï è 4 ø


ï è 4 ø


ïx2+ p ,

ï

î


- 5 £ x £ 2.


ïln(x),

ï

ïî


x > 3.


x = [−10; 10], ℎ = 0,5 x = [−10; 10], ℎ = 0,5


ì p


ìlg x + e ,

ï


x < -5;


ïlg - x ,

ï


x £ -1;


ï3 2


ï æ x ö


y = í x ,


x > 5;


y = íarccosç ÷,


-1 < x < 1;


ïcos(x + p ),

ïî


- 5 £ x £ 5.


ï

ï x2

ï

î


è 4 ø

+ p

,

x


1 £ x.


x = [−10; 10], ℎ = 0,2 x = [−5; 5], ℎ = 0,2

№17. №18.

ì ì æ p ö


ï x ïsinç


- x ÷,


x < -5;


ïe ,

ï


æ x ö


x £ -1;


ï è 2 ø

ï æ x ö


y = ícosç ÷,


x ³ 1;


y = ícosç ÷,


x > 5;


ï è 4 ø


ï è 4 ø


ï æ x + p ö


ïlog ( 2x ),


- 5 £ x £ 5.


ïarctgç


÷,- 1 < x < 1. ï 3


ï è 2 ø ïî

x = [−3; 3], ℎ = 0,1 x = [−10; 10], ℎ = 0,5

№19. №20.

ì æ p ö


ïcosç 2 + x ÷,


x < -5;


ìsin2x,

ïï


x £ -10;


ï è ø

ï æ x ö


y = í


x +1 ,


-10 < x £ 10;


y = ísinç÷,


x > 5;


ï ï è 4 ø


ïîx - lg x,


10 < x.


ïx2- 3x - 4,

ï

î


- 5 £ x £ 5.


x = [−20; 20], ℎ = 1 x = [−20; 20], ℎ = 1

4. Збережіть результати роботи.

Контрольні запитання:

1) Як будується діаграма?

2) Які є типи діаграм?

3) Що таке легенда?


4) Як задати підписи категорій замість стандартних?

5) Чим діаграма Графиквідрізняється від діаграми Точечная?

6) Де можна розмістити діаграму?

7) Чи можна змінити тип діаграми, дані, параметри, розміщення після її побудови?

8) Чи можна змінювати розміри діаграми?

Лабораторна робота №9

Тема: Microsoft Excel. Робота з масивами. Розв’язок СЛАР. Завдання до виконання:

1. Відкрийте програму Microsoft Excel.

2. Введіть два масиви чисел А і В розміром 3х3.

3. Знайдіть суму, різницю, добуток і частку А і В, виконуючи дії над масивами.

2 −1 4

4. ЗнайдітьсумумасивівА і (0 2 1 ),вводячиелементи

1 3 −1

другого масиву у формулу.

5. Знайдіть добуток А і В як матриць. Порівняйте отриманий результат з результатом множення А і В як масивів.

6. Знайдіть обернену і транспоновану матриці до матриці А.

7. Знайдіть визначник матриці А.

8. Розв’яжіть систему рівнянь, використовуючи дії над матрицями:

Варіанти завдань:

№1. №2.


ì5x+ 8 y - z = -7;

ï

ï
íx + 2 y + 3z = 1;

î2x - 3y + 2z = 9.


ìx+ 2 y + z = 4;

ï

ï
í3x - 5 y + 3z = 1;

î2x + 7 y - z = 8.


№3. №4.


ì3x+ 2 y + z = 5;

ï

ï
í2x + 3 y + z = 1;

î2x + y + 3z = 11.


ìx1+ 2x2+ 4x3= 31;

ï

ï
í5x1+ x2+ 2x3= 29;

î3x1- x2+ x3= 10.


ì4x- 3y+ 2z= 9;

ï

ï
í2x + 5 y - 3z = 4;

î5x + 6 y - 2z = 18.


ì2x1- x2- x3= 4;

ï

ï
í3x1 + 4x2 - 2x3 = 11;

î3x1- 2x2 + 4x3 = 11.


№7. №8.


ìx1+ x2+ 2x3 = -1;

ï

ï
í2x1- x2+ 2x3 = -4;

î4x1+ x2+ 4x3 = -2.


ì3x1- x2= 5;

ï

ï
í- 2x1+ x2+ x3= 0;

î2x1- x2+ 4x3 = 15.


№9. №10.


ì3x1- x2+ x3= 4;

ï

ï
í2x1- 5x2 - 3x3= -17;

îx1+ x2- x3= 0.


ìx1+ x2+ x3= 2;

ï

ï
í2x1- x2- 6x3= -1;

î3x1- 2x2= 8.


№11. №12.


ì2x1+ x2- x3= 1;

ï

ï
íx1+ x2+ x3= 6;

î3x1- x2+ x3= 4.


ì2x1- x2- 3x3= 3;

ï

ï
í3x1+ 4x2- 5x3= 8;

î2x2 + 7x3= 17.


№13. №14.


ìx1+ 5x2 + x3= -7;

ï

ï
í2x1- x2- x3= 0;

îx1- 2x2- x3= 2.


ìx- 2 y + 3z= 6;

ï

ï
í2x + 3y - 4z = 16;

î3x - 2 y - 5z = 12.


№15. №16.


ì3x+ 4 y + 2z= 8;

ï

ï
í2x - y - 3z = -1;

îx + 5 y + z = 0.


ì2x1- x2+ 3x3= 7;

ï

ï
íx1+ 3x2- 2x3= 0;

î2x2- x3= 2.


ì2x1+ x2+ 4x3= 20;

ï

ï
í2x1- x2- 3x3= 3;

î3x1+ 4x2- 5x3= -8.


ìx1- x2= 4;

ï

ï
í2x1+ 3x2+ x3= 1;

î2x1+ x2+ 3x3= 11.


№19. №20.


ìx1+ 5x2- x3= 7;

ï

ï
í2x1- x2- x3= 4;

î3x1- 2x2 + 4x3 = 11.


ì11x+ 3y- z = 2;

ï

ï
í2x + 5 y - 5z = 0;

îx + y + z = 2.


Контрольні запитання:

1) Як задаються дані у масиві?

2) Як вводяться формули масивів?

3) Яким чином можна редагувати формулу масивів?

4) Яка функція використовується для обчислення добутку двох матриць?

5) Як знайти обернену і транспоновану матриці до даної?

6) Як знайти визначник матриці?

7) Як розв’язати систему рівнянь матричним способом?

8) Як виконати перевірку розв’язку системи рівнянь?

Лабораторна робота №10

Тема: Microsoft Excel. Робота із списком як базою даних.
6523615550911696.html
6523688772200702.html
    PR.RU™